Nomā online un iegūsti vērtīgas balvas no HILTI!


Akcijas “Nomā online un saņem vērtīgas balvas no HILTI!” noteikumi 

1.      Akcijas organizators – SIA „STORENT“.

2.      Akcijas periods – 01.10.2023.- 31.12.2023.

3.      Akcija notiek Latvijas Republikas teritorijā.

4.      Akcijā drīkst piedalīties juridiskas personas, kas nomā akcijas organizatora produkciju.

5.      Akcijā nedrīkst piedalīties SIA „STORENT“ darbinieki vai (un) viņu ģimenes locekļi.

6.      Visas akcijas periodā SIA „STORENT“ klientiem jānomā produkcija, izmantojot online pasūtījumus.

7.      Akcijas rezultātos netiks ieskaitīti nomas darījumi, kas veikti ar Storent apkalpojošā personāla starpniecību.

8.      Balvās:

-          Top 1: klientam ar lielāko online nomas apgrozījumu:

HILTI TE 3000 Atskaldāmais āmurs + instrumenta pārvietošanas rati;

-          Top 2: klientam ar otro lielāko online nomas apgrozījumu:

HILTI TE 30-22 akumulatora perferators + 2 akumulatori un lādētājs;

-          Top 3: klientam ar trešo lielāko online nomas apgrozījumu:

HILTI Daudzstaru lāzers PM 40-MG.

9.      Nomas online rezultāti tiek uzskaitīti visas akcijas perioda laikā.

10.  Katrs klients var iegūt vienu balvu.

11.  Balvas tiek izsniegtas ar nosacījumu, ka klientam nav kavētu maksājumu.

12.  Pēc akcijas noslēguma ar uzvarētājiem sazināsimies personīgi.

13.  Akcijas uzvarētāji tiks paziņoti ne ātrāk kā 2 nedēļas pēc akcijas noslēguma organizatora oficālajā Facebook profilā.

14.  Balvu nevar iemainīt pret naudu.

15.  SIA „STORENT“ patur tiesības mainīt akcijas noteikumus vai to pārtraukt, iepriekš par to nebrīdinot akcijas dalībniekus. Šādā situācijā informācija par to tiks publicēta mājaslapā www.storent.lv

16.  SIA „STORENT“ patur tiesības mainīt akcijas periodu.

17.  Lai uzzinātu akcijas rezultātus, SIA „STORENT“ ir tiesības izmantot akcijas dalībnieku apgrozījuma datus bez tiesībām tos publiskot.

18.  Dalība šajā akcijā nozīmē, ka dalībnieks piekrīt visiem tās nosacījumiem.

Produktu katalogs